Mala biološka čistilna naprava ROTO MČN 4 PE

Mala biološka čistilna naprava ROTO MČN 4 PE

3830043917211

Dimenzija

  • 1987 x 1800 x 2050 mm

Opis

Mala biološka čistilna naprava Roto deluje po sistemu SBR. Računalniško krmiljena čistilna naprava ima avtomatsko regulacijo in visoko zmogljivostjo čiščenja vode. Roto čistilna naprava izpolnjuje vse predpisane pogoje Slovenske in Evropske zakonodaje.

Za delovanje male čistilne naprave ne rabimo dodatnih črpalk, kompresor pa deluje zelo tiho. V njej ni nameščenih nobenih mehanskih delov, ki bi se lahko zamašili ali obrabili. Računalnik je vgrajen v omarico ob kompresorju in štirih ventilih. Računalnik glede na količino in dinamiko odpadne vode s krmiljenjem štirih ventilov prilagaja delovanje čistilne naprave preko naslednjih funkcij:

  • črpanje vode iz zbiralnika blata v aerator,
  • aeracija v aeratoru,
  • črpanje prečiščene vode iz ČN,
  • črpanje usedenega blata iz aeratorja nazaj v zbiralnik blata.

Področje uporabe

PREDNOSTI ČISTILNIH NAPRAV ROTO:

VISOKA ZMOGLJIVOST ČIŠČENJA – ROTO čistilne naprave prečistijo vodo 97,2%. ROTO čistilne naprave delujejo varno in zanesljivo, skoraj neslišno in brez smradu ter so neobčutljive na nihanja temperature v okolju. Komunalne odpadne vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v hišah se prečistijo do te mere, da se lahko voda varno izpušča v površinske vode ali ponikovalnico.

ODLIČNA KAKOVOST DELOVANJA – ROTO Čistilna naprava je konstruirana v skladu z evropskim standardom SIST EN 12566 in dosega stopnje čiščenja, ki so predpisane v Republiki Sloveniji: BPK 5<30 mg/L, KPK<150 mg/L.

NIZKI OBRATOVALNI STROŠKI  visoka gospodarnost in varčnost energije. Strošek porabe električne energije ROTO čistilne naprave znaša le 6,1 € letno na osebo (0,1 kWh/ dan na osebo).

ZANESLJIVOST IN ZAUPANJE – ROTO je pionir na področju proizvodnje čistilnih naprav v Sloveniji in Evropi. Čistilne naprave vgrajujemo v 26 državah po vsem svetu. Vgrajenih je že preko 20.000 ROTO čistilnih naprav od 3 do 500 enot različnih tipov, greznic in rezervoarjev za vodo.  Nagrada Inštituta za gradbeništvo ZRMK v 2008 potrjuje odličnost izdelka po oceni gradbene stroke. 

24 URNI SERVIS  Hitra dobava, vzdrževanje, zagon in servisiranje strokovnega osebja. Servisiranje s strani podjetja ROTO vsebuje preverjanje mehanskih delov naprav, generalno čiščenje in kontrolo obratovalnega stanja kot tudi preizkušanje vseh funkcij posameznih delov naprave.

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA – Rezervoar čistilne naprave je izdelan iz polietilena, ki ima življenjsko dobo 50 let. Čistilno napravo lahko po uporabi razstavimo in polimerne komponente recikliramo.

SLOVENSKI IZDELEK – Rezultat znanja in razvoja slovenskih strokovnjakov.