Gradbeni žerjavi z gradbenim materialom v somraku

Odvodnjavanje

Pomlad in jesen sta letna časa, ko lahko pričakujemo največ padavin. Te pa lahko povzročijo marsikatero nevšečnost - v primeru, da nimamo poskrbljeno za dobro odvodnjavanje meteornih voda.

 

Sistemi za odvodnjavanje so pomemben del novogradnje objekta.

Cevi za odvodnjavanje, jaški za odvodnjavanje, kanalete, rešetke za cevi, rešetke za kanalete, linijski požiralniki in podobni materiali, ki jih potrebujemo za ureditev sistema odvodnjavanja, so na voljo v naših prodajnih centrih.

Izognite se poplavam, zamakanju in podobnim nevšečnostim ter uredite svoj dom!

Poskrbite za odvodnjavanje

Obsežne padavine povzročijo marsikatero nevšečnost. Že enkraten naliv je dovolj, da voda poplavi klet, dvorišče ali vrt. Posledice so lahko izjemno neprijetne in stroškovno zahtevne. Okolica je lahko močno razdejana, notranji prostori pa uničeni.

 

Z namenom preprečevanja takšnih scenarijev je potrebno poskrbeti za urejeno odvodnjavanje, tako dvorišč, teras in parkirišč. Uporabimo lahko kanale za odvodnjavanje, se poslužimo kanalet za meteorno vodo in na sploh uporabimo različne sisteme za odvodnjavanje. Polaganja kanalet se lahko lotimo tudi sami, če imamo za to potrebno znanje. 

Svetovanje

Mešalnice barv

Dostava

Izris kopalnice

Obročno plačevanje

Vgradnja z 9,5% DDV

Darilni boni