Mlad par ureja dom z barvami

Vodovod

 • PVC kanalizacijske cevi, PVC kolena, PVC spojke;
 • Drenažne cevi, HT (PP) cevi, sifoni;
 • Betonske cevi, Peskolovi, Energetske cevi;
 • Alkaten cevi, Alkaten spojke.

 

Hišna kanalizacija je del infrastrukturne ureditve vsakega objekta in pomeni odvod kanalskih fekalnih in meteornih voda. Svetujemo, da med gradnjo hišne kanalizacije načrtujete tudi vgradnjo zbiralnikov vode za vkop. S tem si boste zmanjšali stroške komunalnih storitev in prispevali k varovanju okolja.

 

Za gospodinjstva, kjer še ni urejene kanalizacije, pa svetujemo vgradnjo eko čistilnih naprav. Cev PVC-UK gladka SN 4, SN 8 je namenjena je za odvodnjavanje odpadnih in površinskih voda.

PVC cevi imajo vrsto prednosti:

 • odlična korozijska odpornost,
 • majhna teža,
 • gladka notranja površina,
 • izredne hidravlične lastnosti,
 • dobro odnašanje odplak in bistveno zmanjšanje nastanka usedlin,
 • hitra montaža,
 • enostavna montaža,
 • zagotavljanje popolne vodotesnosti,
 • dolga življenjska doba,
 • enostavno za sanacijo obstoječih kanalizacijskih sistemov,
 • odpornost na kemikalije.

 

V ponudbi imamo betonske cevi za kanalizacijo različnih premerov (od fi 20 do fi 200 cm) in dolžin (0,5 ali 1 m).Betonske cevi so lahko polne ali drenažne (preluknjane).

 

Za vse cevi nudimo tudi betonske pokrove - glede na namen so lahko polni, z odprtino za žleb ali pri večjih premerih z malim betonskim pokrovom.

Mulde

Beton za kanalete in mulde je izdelan skladno z veljavnim standardom SIST EN 206-1 in SIST 1026, pridobljeni pa so tudi Certifikati kontrole proizvodnje.

 

Kanalete in mulde so odporne na zmrzovanje/tajanje v prisotnosti soli po celotni površini. Betonu dodajamo tudi aerant, kar zagotavlja večjo odpornost. Namen je odvodnjavanje vseh vrst virov voda.

Vodomerni jaški

Vodomerni termo jašek je namenjen vgradnji vodomera za individualne hiše in druge manjše porabnike vode zunaj objekta. Konstrukcija varuje vodomer proti mrazu v zimskih pogojih tudi takrat, ko ni porabe vode. Jašek je brez dna, kar omogoča prehod toplote iz spodnjega sloja zemlje direktno pod termoizolacijski pokrov, kjer se akumulira in preprečuje zamrznitev vodomera ter priključne instalacije.

Zbiralniki za vodo, cisterne, zbiralniki deževnice

Zbiraniki deževnice so izdelani iz polietilena in so predvideni za zakop v zemljo. Zbrano deževnico lahko uporabljamo za zalivanje vrta, pranje perila, avtomobila, spiranje sanitarij, tuširanje in drugo. V zbiralnikih lahko shranjujemo tudi pitno ali izvirsko vodo. Zelo primerni so za gospodinjstva brez vodovoda. Gospodinjstva z urejenim vodovodom pa lahko z zbiranjem deževnice privarčujejo do 50 € mesečno in prispevajo k varovanju okolja.

Čistilne naprave, greznice, pokrovi

Čistilna naprava je temeljna naprava za čiščenje odplak. Očiščene odplake nato vračamo nazaj v okolje. Gre za razne kemijske, fizične in biološke postopke, pri katerem vodo očistimo tako, da ni več škodljiva za okolje in ljudi. Cilj tega čiščenja je, da okolje zavarujemo pred težkimi kovinami ter drugimi škodljivimi snovmi, ki se nahajajo v odpadni vodi. Čiščenje odpadnih voda oziroma odplak je neke vrste postopek odstranjevanja onesnaževalcev odpadnih voda, tako površinskih kot tudi voda iz gospodinjstev. Z uporabo napredne tehnologije je sedaj mogoče, da odplake ponovno uporabimo, odpadne vode pa prečistimo v pitno vodo.

 

 • Revizijski jaški;
 • LTŽ pokrovi, LTŽ rešetke;
 • Hauraton, ACO kanalete.


Kanalete se uporabljajo povsod kjer želimo kontrolirano odvodnjavanje meteornih vod.

Svetovanje

Mešalnice barv

Dostava

Izris kopalnice

Obročno plačevanje

Vgradnja z 9,5% DDV

Darilni boni