Gradbeni žerjavi z gradbenim materialom v somraku

Gradbeno železo, distančniki in opažni elementi

Začetke vaše gradnje bodo poleg zidakov, cementa, malte in podobnih materialov spremljali tudi gradbeno železo (armaturne mreže, betonsko železo in krivljena armatura), distančniki in opažni elementi (opažne plošče, spenjalci). 

 

Vse elemente si lahko ogledate tudi v naših prodajnih centrih.

Gradbeno železo

 

Gradbeno železo, kot so armaturne mreže, betonsko železo in krivljena armatura, se uporablja za ojačitev oziroma armiranje armiranobetonskih temeljev, stebrov, nosilcev, vogalov in preklad. Svojo funkcijo opravlja predvsem v nosilnih gradbenih konstrukcijah, kot so temelji, stebri, tlaki in podobno. 

 

Na zalogi imamo gladko in rebrasto ČBR betonsko mrežo od fi 6 do fi 20 mm.

 

Armaturne mreže se uporabljajo se za armiranje tlakov, armiranobetonskih temeljnih plošč, medetažnih plošč, nosilnih in opornih zidov ter škarp. V ponudbi imamo vse vrste armaturnih mrež, oznak Q in R. Za določitev pravilne oznake oziroma debeline palic se obrnite na strokovnjake gradbene stroke.

 

Po naročilu dobavimo krivljeno nosilno armaturo in stremena za armaturo različnih dimenzij za povezavo armature armiranobetonskih stebrov, temeljev, vezi in podobno. Za pravilno naročanje potrebujemo skico armaturnega načrta, na podlagi katere vam naredimo ponudbo in v nekaj delovnih dneh dobavimo želeno armaturo.

 

Distančniki

 

Zraven železa boste potrebovali še distančnike različnih vrst za podlaganje armaturnih ali betonskih mrež v armiranobetonskih konstrukcijah. Na tak način boste zagotovili pravilno lego železa v betonu.

 

Opažni elementi

 

Pred vgradnjo betonov in železa pa morate tudi sestaviti opaž, katerega osnovni elementi so opažne plošče, distančniki in spenjalci.

Svetovanje

Mešalnice barv

Dostava

Izris kopalnice

Obročno plačevanje

Vgradnja z 9,5% DDV

Darilni boni