Gradbeni žerjavi z gradbenim materialom v somraku

Gradbeno železo, distančniki in opažni elementi

gradbeno železo

 

Začetke vaše gradnje bodo poleg zidakov, cementa, malte in podobnih materialov spremljali tudi gradbeno železo, distančniki in opažni elementi.

 

Gradbeno železo, kot so armaturne mreže, betonsko železo in krivljena armatura, se uporablja za ojačitev oziroma armiranje betonov. Svojo funkcijo opravlja predvsem v nosilnih gradbenih konstrukcijah, kot so temelji, stebri, tlaki in podobno.

 

Zraven železa boste potrebovali še distančnike različnih vrst za podlaganje armaturnih ali betonskih mrež v armiranobetonskih konstrukcijah. Na tak način boste zagotovili pravilno lego železa v betonu.

 

Pred vgradnjo betonov in železa pa morate tudi sestaviti opaž, katerega osnovni elementi so opažne plošče, distančniki in spenjalci.

 

Zgoraj navedene elemente zato dobite na enem mestu, v naših prodajnih centrih.

Betonsko železo

Betonsko železo se uporablja za armiranje armiranobetonskih temeljev, stebrov, nosilcev, vogalov in preklad. Na zalogi imamo gladko in rebrasto ČBR betonsko mrežo od fi 6 do fi 20 mm.

 

Gradbeno železo - armaturni distančniki

Armaturni distančniki so namenjeni pravilni legi armaturnih mrež in betonskega železa v armiranobetonskih konstrukcijah.


Armaturne mreže

Armaturne mreže se uporabljajo se za armiranje tlakov, armiranobetonskih temeljnih plošč, medetažnih plošč, nosilnih in opornih zidov ter škarp. V ponudbi imamo vse vrste armaturnih mrež, oznak Q in R. Za določitev pravilne oznake oziroma debeline palic se obrnite na strokovnjake gradbene stroke.


Krivljena armatura in stremena za armaturo

Po naročilu dobavimo krivljeno nosilno armaturo in stremena za armaturo različnih dimenzij za povezavo armature armiranobetonskih stebrov, temeljev, vezi in podobno. Za pravilno naročanje potrebujemo skico armaturnega načrta, na podlagi katere vam naredimo ponudbo in v nekaj delovnih dneh dobavimo želeno armaturo.

Svetovanje

Mešalnice barv

Dostava

Izris kopalnice

Obročno plačevanje

Vgradnja z 9,5% DDV

Darilni boni