Opis

ACO iztočni kos z lovilcem listja, primeren za vse svetlobne jaške.