VODOMERNI JAŠEK  TERMO, LITOŽELEZNI POKROV

VODOMERNI JAŠEK TERMO, LITOŽELEZNI POKROV

3830053924018

Opis

Konstrukcija vodomernega jaška varuje vodomer proti mrazu v zimskih pogojih tudi takrat, ko ni porabe vode. Jašek je brez dna, kar omogoča prehod toplote iz spodnjega sloja zemlje direktno pod termoizolacijski pokrov, kjer se akumulira in preprečuje zamrznitev vodomera ter priključne instalacije. Najpogosteje se vodomerni termo jašek vgrajuje na proste površine – zelenice in povozne površine (dvorišča), tako da je dostopen za servisiranje in lahko odčitavanje tudi takrat, ko lastnika ni doma. Odčitavanje ter zamenjava vodomera je zelo enostavna, ker se le ta nahaja v zgornjem delu jaška in je zato lahko dostopen.

Področje uporabe

Vodomerni termo jašek je namenjen vgradnji vodomera za individualne hiše in druge manjše porabnike vode zunaj objekta.