DOM TRADE, trgovsko podjetje, d.o.o.

Žabnica 68
4209 Žabnica

Matična številka: 5755336
Davčna številka: SI 15830560

Tel: +386 04 23 19 200
Faks: + 386 04 23 19 206 
E-pošta: info@domtrade.si 
 

Upravitelj spletne strani www.domtrade.si (v nadaljevanju spletna stran) je podjetje DOM TRADE d.o.o. (v nadaljevanju podjetje Dom Trade).

Vse informacije in vsebine, objavljene na spletni stani podjetja Dom Trade, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Dom Trade.

Ker obstajajo na spletni strani www.domtrade.si določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s podjetjem Dom Trade, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zašcito, točnost in varnost podatkov, objavljenih na teh spletnih straneh, kot tudi ne za morebitno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel z obiskom teh povezav.

Podjetje Dom Trade se bo na vse načine trudilo, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na spletni strani www.domtrade.si, vendar si pridržuje pravico do sprememb vseh objavljenih vsebin. Podjetje ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Na določenih mestih spletne strani www.domtrade.si, bo podjetje Dom Trade zbiralo osebne podatke uporabnikov (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov), o čemer bo uporabnik obveščen in bo lahko te podatke prostovoljno posredoval. Podjetje Dom Trade jamči, da bodo na ta način zbrani podatki namenjeni izključno uporabi podjetja Dom Trade. Podatki uporabnikov spletne stani www.domtrade.si v nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi ali bili kako drugače zlorabljeni. Podjetje se zavezuje k trajnemu varovanju vseh zbranih podatkov preko spletne strani. Podjetje ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob izpolnjevanju obrazcov na spletni strani www.domtrade.si. Z uporabnikom spletne strani sme podjetje Dom Trade stopiti v stik preko sredstev na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.