Postavljanje ograje iz elektrovarjene plastične mreže

 

1  

V temelju (zid, zemlja) pripravimo luknje za količke.

     
2  

Količke začnemo postavljati na vogalu – ob tem pazimo, da so pravilno poravnani in vsi na isti višini. Količki morajo biti od ograje višji za 25 cm, če so fiksirani v beton, če pa so fiksirani v zemljo pa morajo biti višji za 50 cm. Priporočena razdalja med količki je 2 do 3 metre.

     
3  

Na vsakih 15 do 20 m z vijaki iz nerjavečega jekla na vmesne količke pritrdimo po dve oporni letvi. S tem postopkom ograjo ojačamo. Na vogalih to izvedemo tako, da na vsako stran pritrdimo po eno oporno letev ter rolo na eni strani in drugo rolo na drugi strani.

     
4  

Odvijemo mrežo in začnemo z ročnim napenjanjem.

     
5  

Na začetni del mreže pritrdimo napenjalno palico in jo s pomočjo žice za vezanje privežemo na prvi vogalni količek. Napenjalna palica ni obvezna, priporočljiva je za pletene ograjne mreže.

     
6  

Ko je napenjalna palica nameščena, pritrdimo napenjalnike na začetni napenjalni količek (vsaj 3 napenjalnike na začetni steber). Povežemo ga s stebrom, ki je ojačen z dvema opornima letvama. Napenjalnike mreže pritrdimo na vsakih 20 m. Napenjalno žico uporabimo za povezavo napenjalnikov na steber.

     
7  

Z navadnim ključem obračamo napenjalnike in napenjamo mrežo.

     
8  

S pomočjo žice za vezanje dokončno pritrdimo mrežo na vmesne količke.

     
9  

Mrežo spojimo tako, da konce mreže iz prve role prekrijemo z mrežo iz naslednje role, ter ju povežemo z žico.

 

 

Pri vseh uporabljenih materialih in orodjih upoštevajte navodila proizvajalca.